Nieuwe scheidsrechters

Scheidsrechtersdiploma

Namens onze vereniging hebben Maaike Haamberg, Robin Rohring en Tonnie Haamberg deelgenomen aan de cursus scheidsrechter. Zij hebben allemaal het scheidsrechtersdiploma behaald.

Deze cursus bestond uit drie ochtenden en drie avonden waarin de theorie en het praktijktijkgedeelte behandeld werd.

De theorie bestond uit de nationale- en internationale spelregels en het leiding geven. In het praktijkgedeelte werd naast het correct kunnen lijden van verschillende wedstrijden ook de communicatie behandeld.

Uiteraard is de theoretische kennis en de praktijk getoetst met een theorie- en een praktijkexamen.

De Nederlandse Klootschietbond heeft nu negen nieuwe scheidsrechters.