Strijd om de Frans Olde Keizer bokaal.

Op zaterdagmiddag 22 juni was het weer zover ; de jaarlijkse wedstrijd in het Lutterzand.

Een prachtige ronde van zo’n 4,5 km door paden, langs heidevelden en bijna onbegaanbare paadjes en zeer vreemde bochten.

Dit jaar werd er voor het eerst geschoten om de Frans Olde Keizer bokaal. Deze beker herinnert ons aan Frans die hier waarschijnlijk ieder jaar aan deelgenomen heeft en met veel plezier aan deelnam.

Het was dan ook bijzonder dat beide zoons van hem het losschot voor hun rekening namen en toezegden dit vanaf nu ieder jaar te zullen verrichten.

Zij namen verder deel in de eerste van drie groepen. Met een opkomst van 17 personen konden we van start gaan. Het was alleen jammer dat er zo’n kwartier voor aanvang van de ronde een gigantische plensbui naar beneden kwam.

Gevolg was dat het eerste deel van het parcours veel waterplassen kende en er dus gezet moest worden.

Dit was koren op de molen voor Rolf Olde Weghuis , de winnaar van de vorige editie. Hij wist in het begin goed van start te gaan en had op bijna alle deelnemers een schot voorsprong. Alleen Bertil kon hem nog redelijk volgen. Op de helft was er dan ook nog een voorsprong van ¾ schot in het voordeel van Rolf.

Na de pauze kwam Bertil echter steeds in betere doen op de smalle paden langs het heideveld. Tevens waren veel regenplassen verdwenen. Na 31 schoten was het verschil zelfs niet meer dan 20 centimeter.

Langs het heideveld wist Bertil echter enkele lange , secure schoten te produceren. Hij kwam voorbij de winnaar van het vorige jaar en ging met bijna 2 schoten voorsprong het laatste brede pad op. Rolf wist nog enkele meters terug te grijpen , maar de winst kon Bertil niet meer ontgaan. Hij schoot de route dit jaar in 52 schoten terwijl Rolf er 53 schoten over deed.

Naderhand hadden Herman Breuker en Laurens Maseland de nodige hapjes en drankjes klaarstaan. Ze waren dit jaar belast met de catering en hadden hun zaakjes goed voor elkaar.

De beker werd door de oud winnaar Rolf Olde Weghuis overhandigd aan de nieuwe Bertil Velthuis. Er werd nog een half uur gezellig nagepraat over de wedstrijd en ging het overgrote deel  fietsend terug naar Oldenzaal.

Volgend jaar hopelijk nog meer deelnemers aan de Frans Olde Keizer bokaal.