Jubilarissen K.V. De Toekomst

Afgelopen zaterdag vond voor het eerst sinds de coronaperiode weer het jaarfeest plaats van Klootschietvereniging De Toekomst.

In de goed gevulde kantine zette de voorzitter de trouwe leden in het zonnetje en overhandigde de daarbij behorende versierselen.

De 25 jarige leden, Richelle Ter Heege- Ijland en Bertil Velthuis ontvingen een oorkonde.

Gerrit uit het Broek, Gerard Damink en Marcel Siemerink ontvingen een zilveren speld vanwege hun 40 jarig lidmaatschap.

Een gouden speld was weggelegd voor Willie Lössbroek vanwege zijn 5o jarig lidmaatschap.

De laatste jubilaris, en al in het bezit van een gouden clubspeld, was het erelid Albert Olde Weghuis vanwege zijn 75 jaar trouwe dienst aan de vereniging in Zuid- Berghuizen.

Op de bijgaande foto staan de jubilarissen afgebeeld. V.l.n.r. Marcel Siemerink, Gerard Damink, Willie Lössbroek, Gerrit uit het Broek en Albert Olde Weghuis.